Pingstförsamlingen är med och underhåller    

 Anna & Henrik Thornell som är missionärer i Turkiet

 Om du vill ha information om deras arbete och  vad

  Gud gör i Turkiet, så prenumerera på deras nyhets-

  brev  eller läs nyhetsbreven som finns utskrivna i

  kyrkan

     

                                      ==============

    

   Församlingen är också stödförsamling till Gå ut 

   Mission. Vars vision är att predika evangeliet för

   onådda människor. Det går att prenumerera på deras

   nyhetsbrev för att följa med i vad som händer. Också

   möjlighet att läsa i kyrkan


                       ============


  Var med och bed för våra missionärer. Också stort

  behov av ekonomiskt stöd. Det är vår del 

   i att medverka till att den missionsbefallning Jesus

  gav oss skall bli fullbordad. Var välsignad.

 

  Mission