Vår historia

Församlingen bildades den 12 januari 1941. Hade tidigare varit en grupp under Filadelfiaförsamlingen Västervik.

Dess första namn var Elimförsamlingen Valdemarsvik


Dess första föreståndare var pastor Josef Ekvall.


Församlingen stöder mission bland onådda folk. Den 5 maj 2013 beslutade församlingen att bli stödförsamlig åt Gå ut Mission. Det innebär bl.a:

- Boka in besök av Gå ut Missons evangelister eller styrelsemedlemmar för  information och inspirationsmöten

- Tillgång till filmer från missionskampanjerna och andra satsningar

-Sprider information om Gå ut Mission genom att tillhandahålla nyhetsbrev och broschyrer.


Församlingen har idag  33 medlemmar


Välkommen till våra samlingar.


Om någon vill ge en penninggåva över internet.


Pingstförsamlingens bankkonto och bankgiro


Bankkonto                 8384-036997575

Bankgiro                                509-0311   

Swish                             123 068 05 04

       

Gud välsigne dig!

 Vår historia