Vår historia

Församlingen bildades den 12 januari 1941. Hade tidigare varit en grupp under Filadelfiaförsamlingen Västervik.

Dess första namn var Elimförsamlingen Valdemarsvik

 

Dess första föreståndare var pastor Josef Ekvall.

 

Församlingen stöder mission bland onådda folk. Den 5 maj 2013 beslutade församlingen att bli stödförsamlig åt Gå ut Mission. Det innebär bl.a:

- Boka in besök av Gå ut Missons evangelister eller styrelsemedlemmar för information och inspirationsmöten

- Tillgång till filmer från missionskampanjerna och andra satsningar

-Sprider information om Gå ut Mission genom att tillhandahålla nyhetsbrev och broschyrer.

 

Församlingen har idag 43 medlemmar.

 

Välkommen till våra samlingar.

 

Om någon vill ge en penninggåva över internet.

 

Pingstförsamlingens bankkonto och bankgiro

 

Bankkonto 8384-036997575

Bankgiro 509-0311

 

Salomonförsamlingens bankgiro 592-4967

Gud välsigne dig!

 

 

 

 

 

 

 Vår historia